Kom igång med nyhetsbrev

Är du sugen på att starta ett digitalt nyhetsbrev? Det behöver inte vara så knepigt, men som med alla andra kommunikationsaktiviteter så behöver du fundera igenom några saker innan du sätter igång. Som till exempel:

  • Vilket är syftet med  nyhetsbrevet? Är det att sälja dina produkter? Eller är planen att bygga relationer, för att skapa en mer långsiktig försäljning? Eller både och? Eller något annat?
  • Vilka resurser har du till ditt förfogande? Ditt nyhetsbrev kräver löpande planering, produktion och uppföljning. För ett bra resultat krävs resurser, både i form av tid och kompetens. En god idé kan vara att ta hjälp i startskedet för att få planering och rutiner på plats.
  • Vilket är nyhetsbrevets värde för mottagaren? Är  innehållet inte intressant för den som får det kommer nyhetsbrevet aldrig att bli läst, hur mycket tid och kraft du än har lagt ned på det.

Tänk långsiktigt

Hur ofta ska ditt nyhetsbrev komma ut? Oavsett om det är en gång i veckan eller fyra gånger per år, behöver du planera utskicken för att arbetet ska rulla på, för att innehållet ska bli så bra som möjligt och för att du ska nå dina mål.

  • Lägg upp planeringsrutiner.
  • Samla material, fånga upp tips, koppla ihop med andra aktiviteter.
  • Hur gör andra? Hämta inspiration från andra nyhetsbrev som du gillar. Skapa mappar där du samlar både favoriter och skräckexempel, och lär dig av dessa.

Börja i liten skala

När du har koll på din planering är det dags att sätta igång. Börja gärna i lite mindre skala till en början. På så vis får du chans att hitta formen, och testa vad som fungerar bra och mindre bra.

  • Ha en realistisk utgivningsplan. Den kan justeras längre fram.
  • Skapa en checklista för varje moment i arbetsprocessen.

Men Facebook och Twitter då?

McKinsey & co publicerade nyligen en studie som visar att nyhetsbrev och e-postmarknadsföring är 40 gånger mer effektivt än Facebook och Twitter tillsammans för att värva nya kunder. Vad tror du? Läs McKinsey’s studie här. Ett av mina tidigare inlägg om nyhetsbrev, med några snabba tips hittar du här.

Behöver du hjälp att få snurr på ditt nyhetsbrev?

Vill ha en extra puff för att komma igång? Eller hjälp med att producera innehåll, löpande eller vid enstaka tillfällen? Jag kan hjälpa dig. Kontakta mig så går vi igenom vilket stöd du behöver.

Nyttiga lästips

Här kommer en radda nyttiga lästips! Och de är inte bara nyttiga, utan dessutom alldeles gratis. Tips, guider, checklistor och inspiration!

Trevlig läsning!

Bättre text – 4 snabba tips

Jag får ofta textunderlag som jag ska ”fixa till” på ett eller annat sätt. Det här är mina vanligaste åtgärder för att enkelt få texten att fungera bättre och bli snäppet vassare:

Var personlig

En begriplig och engagerande text får du bäst genom att skapa en relation med din läsare.  Den som läser är alltid en individ, och med tilltalet ”du” vänder du dig direkt till din läsare. Se också till att du som avsändare är synlig.

Krångla inte till det

Vem har gjort/säger/tycker vad och vem förväntas göra vad och när? Krångla inte till det. Använd inte onödigt krångliga eller ovanliga ord. Det gör texten så mycket enklare att förstå.

Glöm inte bort läsaren

Ibland verkar avsändaren vara mer intresserad av att prata om sig själv, istället för att fokusera på läsarens behov och situation. Glöm inte bort din läsare, och vad du vill att hen ska göra, tycka eller känna.

Tydlig struktur

Är strukturen i texten tillräckligt tydlig? Gå igenom din text och flytta om, lägg till mellanrubriker och förtydliga där det behövs, så att allt hänger ihop och blir begripligt. Tänk gärna på strukturen redan från start, till exempel genom att börja med en punktlista som får bli textens stomme.

PS! Textmassan på bilden har jag hämtat från löremipsum.se, som inte bara genererar dummytext, utan även gör det på svenska. Den innehåller å, ä, ö och har en rad olika alternativ som till exempel ”svensk lagtext”, som jag använde.