Det här är Piknik

Kommunikation i allmänhet, webb i synnerhet

Lisen AlmgrenPiknik är ett litet företag, men med mycket erfarenhet. Jag som driver Piknik heter Lisen Almgren, och jag har en gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete i olika former, bland annat från SEB:s, Trygg-Hansas och Vattenfalls värld. Sedan 2006 driver jag egen verksamhet.

Jag erbjuder stöd, rådgivning och förstärkt kompetens inom kommunikationsområdet, ofta med inriktning på webb. Jag hjälper dig att omsätta strategier till något konkret och lättillgängligt. Behöver du någon som håller ihop större eller mindre projekt, ett strategiskt bollplank, en redaktör eller en skribent? Hör av dig, så pratar vi mer om vilka behov du har och hur jag kan hjälpa till!

Några exempel på vad Piknik sysslar med:

  • Projekt-/produktionsledning.
  • Textproduktion, textbearbetning, redaktionellt stöd. Artiklar, nyhetsbrev, webbtexter mm. Allt ifrån enstaka skribentuppdrag eller redaktörshjälp, till innehållsproduktion och underhåll av webbplatser, hantering av sociala medier mm.
  • Temperaturmätning på din webbplats
  • Uppsättning av enkel webbplats i WordPress
  • Komigång-hjälp och tips för dig som vill börja blogga, twittra och diskutera digitalt.
  • Översyn och utveckling av din webbplats informationsstruktur.
  • Benchmarkundersökningar, research, kvalitetssäkring

Jag åtar mig både korta, snabba uppdrag eller mer omfattande uppdrag över längre tid. Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi en lunch eller fika!

Ett kompetent nätverk backar upp vid behov

I större uppdrag tar jag hjälp av duktiga och erfarna personer i mitt nätverk för till exempel formgivning och tekniskt stöd. Tillsammans kan vi sätta ihop en skräddarsydd arbetsgrupp när så behövs.

Bokförlaget Piknik

Sedan 2009 driver jag också ett bokförlag. Här ger jag då och då ut böcker som enligt mina mått mätt är viktiga, underhållande eller snygga. Eller alltihop på en gång.

Läs mer här.

Etiska principer

Piknik tackar bara ja till uppdragsgivare som behandlar alla med samma respekt. Oavsett ursprung, kön, ålder, sexuell läggning och funktionshinder.

Piknik har som ambition att alltid arbeta utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Med det menar jag att jag arbetar aktivt för en jämlik kommunikation, där vi genom medvetna val undviker att förstärka och vidmakthålla myter och stereotypa föreställningar.

Piknik strävar efter att välja produkter och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Integritetspolicy