Hej!

Piknik är ett litet företag, men med mycket erfarenhet. Jag som driver Piknik heter Lisen Almgren. Jag erbjuder stöd, rådgivning och förstärkt kompetens inom kommunikationsområdet, ofta med inriktning på webb. Jag hjälper dig att få dina kunder att förstå det du vill berätta.